»   »  Medezeggenschap

Medezeggenschap

De betrokkenheid van ouders bij ons IKC waarderen wij enorm. Binnen het onderwijs kan dat gaan door middel van de hulp van ouders bij het lezen, rekenen of de technieklessen. Voor het gehele IKC geldt dat wij het verrichten van klussen, hand- en spandiensten en het organiseren van festiviteiten en activiteiten door ouders erg op prijs stellen.

Ouders kunnen ook participeren in de IKC-raad door te participeren aan de medezeggenschapsraad, de ouderraad (basisschool) of in de oudercommissies (kinderopvang en peuteropvang).