»  Medezeggenschap

Medezeggenschap

De betrokkenheid van ouders bij ons IKC waarderen wij enorm. Op de basisschool kan dat gaan om de hulp van ouders bij het lezen, rekenen of de technieklessen. Voor het gehele IKC geldt dat wij het verrichten van klussen, hand- en spandiensten en het organiseren van festiviteiten en activiteiten door ouders erg op prijs stellen.

 Ouders kunnen ook participeren in de medezeggenschapsraad, de ouderraad (basisschool) of in de oudercommissies (kinderopvang en peuterspeelzaal).