»   »   »  IKC raad

IKC Raad

De medezeggenschap van ouders is wettelijk bij de drie partners van ons IKC op een eigen wijze geregeld. Zo heeft de basisschool een medezeggenschapsraad en een ouderraad en kennen de kinderopvang en de BSO een oudercommissie. De wetgeving is in deze niet geharmoniseerd. Vanwege het integrale karakter van ons IKC is er een IKC-raad, waarin de leden van de medezeggenschapsraad en oudercommissie samen komen. Kinderen kunnen meedenken in de IKC-Kinderraad.