»   »  IKC raad

IKC Raad

De medezeggenschap van ouders is wettelijk bij de vier partners van ons IKC op een eigen wijze geregeld. Zo heeft de basisschool een medezeggenschapsraad en een ouderraad en kennen de kinderopvang en peuterspeelzaal elk een oudercommissie. De wetgeving is in deze niet geharmoniseerd. Vanwege het integrale karakter van ons IKC zullen wij in het schooljaar 2016-2017 een IKC Raad oprichten, waarin vertegenwoordigers van de ouderraad en oudercommissies zitting zullen hebben.