»   »  Aanmelden

Aanmelden bij ons orthopedagogisch centrum

Als u uw kind wilt aanmelden voor het kindercentrum van Zozijn binnen IKC De Hoge Hoeve, dan heeft u daarvoor een beschikking of indicatie nodig. Een beschikking wordt afgegeven door de gemeente waar u woont. Daarin wordt aangegeven of en hoeveel uw kind recht heeft op specialistische jeugdhulp. Een wijk- of jeugdteam van de gemeente, de huis- of jeugdarts of medisch specialist kunnen bepalen dat jeugdhulp vanuit de Jeugdwet nodig is. Voordat de hulp start moet dit altijd gemeld en goedgekeurd worden door de gemeente.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar Ineke Stuve.

Ineke Stuve

T 06-51175927
E I.Stuve@zozijn.nl
I  www.zozijn.nl