Locatie

Binnen het IKC heeft Zozijn ruimte voor maximaal 10 kinderen. Onze deskundige medewerkers gaan gericht met de ontwikkeling van uw kind aan de slag. Het team bestaat uit pedagogisch ondersteuners en er is een orthopedagoog bij de groep betrokken. Ook is er de mogelijkheid tot inzet van een logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut.

De groep van het orthopedagogisch centrum biedt uw kind een veilige basis om zich te ontwikkelen. Samen met u, een orthopedagoog en/of psycholoog wordt een zorgplan gemaakt dat helemaal gericht is op uw kind. In dat plan wordt vastgelegd op welke wijze de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd wordt en welke ondersteuning en behandeling daarvoor nodig is. Het plan wordt regelmatig met u besproken en indien nodig aangepast. De groep van Zozijn is overdag geopend van maandag tot en met vrijdag.