»   »  Diagnostiek

Diagnostiek

Als uw zich zorgen maakt over uw kind, dan roept dit de nodige vragen op. Om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is kan een lichamelijk of diagnostisch onderzoek nodig zijn, of een uitgebreide observatie.

Afhankelijk van de vraag wordt bij jonge kinderen gekeken naar het gedrag, de spraak en de taal, de intelligentie, de medisch- en lichamelijke ontwikkeling, de grove en fijne motoriek, de communicatie en het spel. Is uw kind al wat ouder, dan ligt de focus vooral op het gedrag, de intelligentie en de communicatie.

Eventuele problemen kunnen door een team van deskundigen snel in kaart worden gebracht. Dit team kan bestaan uit een kinderarts, een orthopedagoog, een psycholoog, een fysio- of ergotherapeut en/of een logopedist. Welke deskundigheid wordt in overleg bepaald met de ouders of verzorgers in aansluiting op het kind en de gezinssituatie. De observatie- en onderzoeksgegevens kunnen leiden tot een diagnose en een advies over verder te nemen stappen.