»  Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Binnen het onderwijs zijn twee intern begeleiders (IB-ers) werkzaam. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. IB-ers richten zich op de professionele ondersteuning van leerkrachten en ouders. Zij volgen en bespreken de kinderen in hun ontwikkelingsproces en besteden aandacht aan kinderen met een extra zorgvraag.

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs bepaalt dat iedere school de plicht heeft om kinderen met een extra zorgvraag of ontwikkelingsachterstand op de juiste plek onderwijs te kunnen laten volgen. Dit kan op onze school het geval zijn, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. We maken deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband de Liemers van waaruit afstemming over passend onderwijs plaats vindt. Ons schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk wat wij kunnen bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deskundigheid en ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband in ons IKC te halen.