»   »  Onderwijsconcept

Ons onderwijsconcept

Hoe wordt op onze basisschool vorm en inhoud aan het onderwijs gegeven? Wat betekent dat voor de activiteiten die we doen? Een onderwijsconcept is een allesomvattend idee waarin de visie op leren geformuleerd is.

Onze focus is gericht op het voorbereiden van kinderen op de toekomst. Daarvoor zijn vaardigheden nodig, de zogenoemde 21st century skills, zoals probleemoplossende, creatieve en innovatieve vermogens, maar ook nieuwsgierigheid en flexibiliteit of vaardigheden op het gebied van samenwerking en communicatie. Ons onderwijs is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers, lees hier meer over deze pijlers.