»   »  Ons onderwijs

Onderwijs

Op ons IKC bieden we modern onderwijs wat tegemoet komt aan de eisen van deze tijd. Goed leren lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke kerndoelen. Daarnaast willen we ze een goede voorbereiding bieden op de kennis en vaardigheden die de  21eeeuw  vraagt. We stimuleren ze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit te realiseren creëren we een veilige en vertrouwde omgeving, waarin kinderen zich op hun gemak voelen en gemotiveerd raken om te leren.