»   »  Ons onderwijs

Onderwijs

Op ons IKC bieden we modern onderwijs dat tegemoet komt aan de eisen van deze tijd. Goed leren lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke kerndoelen. Daarnaast willen we ze een goede voorbereiding bieden op de kennis en vaardigheden die de  21eeeuw  vraagt. Niet voor niets zijn onze pijlers zo belangrijk binnen het IKC. We stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit te realiseren creëren we een veilige en vertrouwde omgeving, waarin kinderen zich op hun gemak voelen en gemotiveerd raken om te leren.

We hebben een standaard dagindeling, hier gelden natuurlijk wel uitzonderingen. In de ochtend werken we in homogene groepen en ligt de nadruk op de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en taal/spelling. In de middag is er tijd voor muziek/dans, gym, tekenen, handvaardigheid, techniek, cultuur en wereld-oriëntatie.