»   »   »  Dagindeling

De dagindeling

De schooldag start om 8.30 uur en vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school. Zo is er voor hen voldoende tijd om de dag rustig te starten en ouders kunnen dan eventuele bijzonderheden met de leerkracht doorspreken. In de ochtend werken we met homogene groepen; kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. Na de inloop starten we met de kring, waarin we de dagelijkse actualiteit bespreken en datgene wat ieder kind bezig houdt. In de ochtend ligt het accent op de basisvaardigheden zoals taal, spelling, rekenen, lezen en schrijven.

Tussen de middag lunchen we met de kinderen in de basisgroep en spelen we buiten. We  werken ’s middags meer met heterogene groepen en ligt het accent op wereldoriëntatie, natuur, culturele vorming, bewegingsonderwijs en techniek. Dit vindt niet alleen plaats in de leslokalen maar vooral ook op één van de leerpleinen die grenzen aan het eigen leslokaal. We beëindigen de schooldag om 14.45 uur met de kring in de eigen basisgroep.