»   »  Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

We zien ouders als onze pedagogische en educatieve partners en hechten grote waarde aan hun actieve betrokkenheid bij ons IKC. Ouderbetrokkenheid krijgt bij ons andere gestalte in de vorm van de medezeggenschapsraad, ouderraad, hulpouders en klassenouders.

De medenzeggenschapsraad en ouderraad komen ook samen in de IKC-raad.