»  Onze missie

Onze missie: waar we voor staan

Kinderen voorbereiden op de maatschappij van morgen. Wij helpen de kinderen om zich te ontwikkelen tot unieke personen die zelfstandig keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. Vanuit nabijheid de stap zetten om los te laten. Door ze de ruimte te bieden om zelf hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden van kinderen en zien verschillen als kans én uitdaging. We willen kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke mensen met een kritische blik en een creatieve geest en verantwoordelijke burgers die mee willen bouwen aan de wereld om hen heen.