»  Onze visie

Onze visie: waar we voor staan 

Kinderen vanuit ondersteuning zichzelf te laten ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Dat is wat wij willen. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving, waarin ze hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Wij dagen kinderen uit om eigen keuzes te maken en uitdagingen aan te gaan. Zo bevorderen we de zelfstandigheid van kinderen. Wij geloven in betekenisvolle ontwikkeling van onze kinderen, maar ook van onszelf. We leren van én met elkaar. “Ons leren is ontdekken”. Wij realiseren ons dat we het voorbeeld zijn voor onze kinderen. Wat we willen overbrengen, moeten we allereerst zelf doen. Door respect te tonen voor anderen, door kritisch te zijn en na te denken, (zelf)vertrouwen uit te stralen, verantwoordelijkheid te nemen en oog voor elkaar te hebben.