»  Wat is een IKC?

Wat is een IKC?

Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In ons IKC is onderwijs, opvang  en specialistische behandeling aan elkaar verbonden. Ieder kind is welkom en alle kinderen krijgen een aanbod op maat. U kunt bij ons gebruik maken van zowel kinderopvang als onderwijs, maar ook voor één van deze voorzieningen. 

Het grote voordeel van ons integraal kindcentrum is dat uw kind de hele dag wordt opgevangen door een vast team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers op één locatie. Samen zorgen we binnen één pedagogische en educatieve visie voor een doorgaande lijn voor kinderen.